Firma dba o zachowanie równowagi w przyrodzie,o czym świadczy uzyskany przez firmę certyfikat FSC® (The Forest Stewardship Council®). Certyfikat ten posiadamy już od 1998 roku. Stanowi on zapewnienie dla odbiorców o realizacji przez gospodarzy lasów racjonalnej i wzorowej gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego bilansu ekologicznego. Najważniejsze w certyfikacji FSC® jest, że jego zasady uwzględniają ekonomiczną opłacalność, są korzystne społecznie i zapewniają ochronę przyrody w lasach.

Potwierdzeniem, że w firmie stosowane są właściwe procedury w zakresie zarządzania jakością, jest certyfikat ISO 9001:2015. Firma szczyci się jego posiadaniem od 2003 roku. Certyfikat jest czytelnym sygnałem wysyłanym do kontrahentów, że wyroby spod znaku POLTAREX mają odpowiednią jakość, a firma jest solidnym partnerem handlowym.

Poltarex jako jedna z niewielu firm w Polsce posiada certyfikat jakości Nordic Wood Preservation Council. Wydany przez Finotrol Oy, Finland. Drewno impregnowane jest zgodnie z normą EN 351-1 i EN 335 oraz z dokumentami NWPC 1:2017. Klasa NTR /A porównywalna z klasą 4 (UC 4) impregnacji, natomiast NTR /AB z klasą 3 (UC 3).

Firma PPD Poltarex otrzymała w dniu 20.12.2011roku certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji uprawniający do znakowania znakiem CE tarcicy konstrukcyjnej produkowanej w naszych tartakach.

Od dnia 28 października 2022 roku Firma posiada certyfikat PEFC. Oznacza to, że produkcja, przetwarzanie oraz handel drewnem i produktami drzewnymi

odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskie, a także, że stosowane przez Przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł

56o C przez 30 minut

Poltarex posiada możliwość produkcji materiałów z drewna zgodnie ze standardem FAO IPPC ISPM 15:2009, tj. w taki sposób, że wewnątrz drewna uzyskuje się temperaturę co najmniej 56oC i taką temperaturę utrzymuje się przez co najmniej 30minut.

Nasza oferta

Oferta produktów dostępnych na zamówienie.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi produktami poniżej.

Drewno budowlane
Deski tarasowe
Deski podłogowe
Deski obiciowe
Wiaty garażowe
Tarasy
Podesty
Płoty
Inne
Pellet